ile placi ubezpieczenie za pobyt w szpitalu

Ile płaci PZU za 1 dzień pobytu w szpitalu?

1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrzeże- niem ust. 2.

Ile odszkodowania za dzień pobytu w szpitalu?

Wysokość zasiłku wynosi 70% otrzymywanego wynagrodzenia i wyliczany jest za każdy dzień choroby. W sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w pracy lub w drodze do pracy i skutkował on pobytem w szpitalu, można liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości 100% otrzymywanej pensji.

Ile trzeba leżeć w szpitalu żeby dostać pieniądze z PZU?

Wypłacimy Ci pieniądze, jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 3 dni lub na oddział intensywnej terapii na dłużej niż 48 godzin.

Ile można dostać z ubezpieczenia za operacje?

Ubezpieczyciel wypłaca od 5% do 100% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju zabiegu. Przykładowa polisa na wypadek operacji, np. w PZU gwarantuje wypłatę: 100% sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np.

Czy za 3 dni pobytu w szpitalu PZU?

Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalnego i Leczenia Szpitalnego PLUS Minimalny pobyt w szpitalu musi trwać powyżej 3 dni, w wyniku NNW 1 dzień. Maksymalny okres, za który PZU Życie SA wypłaca świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu wynosi 90 dni.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: