Ile można stać na zapalonym silniku?

Ile można stać z włączonym silnikiem?

Chodzi o przepis Ustawy o ruchu drogowym, a dokładniej – o art. 60 ust. 2, który mówi, że kierowcom zabrania się pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na dłużej niż jedną minutę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pojazd z włączonym silnikiem jest zaparkowany na prywatnej posesji czy w miejscu publicznym.

Czy policja może stać z włączonym silnikiem?

Ważne jest to, że przepis ten dotyczy terenu zabudowanego oraz pojazdów, które nie wykonują czynności porządkowych czy innych prac. Włączony silnik na postoju może więc mieć np. policja. Jeśli na trasie poza terenem zabudowanym dojdzie do awarii pojazdu, także możesz mieć odpalony pojazd.

Ile czekać po uruchomieniu silnika?

W jaki jeszcze sposób kierowca może przysłużyć się silnikowi? Kiedy za oknem trzaska mróz, warto odczekać ok. 30 sekund po uruchomieniu motoru, by dać pompie olejowej szansę na właściwe rozprowadzenie środka smarnego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: