Ile można się Spoznic z podatkiem VAT?

Ile można się Spoznic z VAT?

Jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie, ma obowiązek wpłacić kwotę podatku VAT na konto urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Jeśli podatnik nie dotrzyma tego terminu, może skorzystać z instytucji, jaką jest tzw. czynny żal.

Co grozi za opóźnienie zapłaty VAT?

Gdy zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane w ustawowym terminie, przekształca się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania: odsetek podatkowych za zwłokę, kary grzywny (lub innej kary, w przypadku jej wskazania przez organ podatkowy).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: