Ile można potrącić z zasiłku chorobowego dla komornika?

Ile można potrącić z zasiłku chorobowego dla komornika 2021?

Zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć: 25% kwoty zasiłku w przypadku długu niealimentacyjnego, 60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego.

Czy zasiłek chorobowy może zająć komornik?

Owszem, okazuje się, że można odebrać zarówno wypłatę, jak i wszelkie świadczenia z zakresu ubezpieczenia społecznego. Jednak komornik musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę co najmniej 40% wartości świadczenia w przypadku zasiłku chorobowego, innych świadczeń rodzinnych czy też zapomogi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: