Ile można dostać zadośćuczynienia?

Ile może wynieść zadośćuczynienie?

Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna, jednak powinna utrzymana być w rozsądnych granicach odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, ma stanowić odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę.

Jak obliczyć wysokość zadośćuczynienia?

To przede wszystkim od sądu zależy ocena, jaka kwota pieniężna winna zostać przyznana w każdym indywidualnie ocenianym przypadku. Ocena ta nie może być jednakże dowolna. Podnieść należy, iż nie ma jednoznacznego rozwiązania na w pełni precyzyjne wyliczenie kwoty zadośćuczynienia, ponieważ krzywda jest niewymierna.

Czy można dostać zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie przysługuje wyłącznie osobie, u której powstała szkoda. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, w której roszczeń odszkodowawczych dochodzą uprawnieni po śmierci członka rodziny – w takim przypadku zadośćuczynienie nie jest świadczeniem osobistym.

Za co przyznaje się zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową. Ma ono na celu załagodzenie przeżyć, związanych z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: