Ile można dostać za stalking?

Ile można dostac za stalking?

190a § 3 k.k. (czyli kiedy następstwem nękania lub podszywania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie), to obecnie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (wcześniej sprawca podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).

Jak długo trwa sprawa o stalking?

Generalnie, w praktyce od momentu złożenia zawiadomienia o przestępstwie nękania (art. 190a kk), do momentu otrzymania decyzji prokuratora, nie powinno upłynąć więcej niż kilka tygodni.

Ile kosztuje sprawa o nękanie?

Ile kosztuje ofiarę sprawa karna o nękanie? Po pierwsze powinieneś wiedzieć, że jako pokrzywdzony przestępstwem nękania, nie ponosisz kosztów postępowania karnego. Tzn. nie płacisz nic na rzecz prokuratury czy policji, kiedy składasz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Co można uznac za stalking?

W uproszczeniu można powiedzieć, że stalking w swojej pierwszej postaci (§1) polega na co najmniej kilkukrotnym nękaniu innej osoby. Zachowania, które kwalifikują się jako nękanie mogą być różne np. : dokuczanie, nachodzenie, wysyłanie listów czy dzwonienie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: