Ile można dostać odszkodowania za wypadek?

Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym?

Świadczenia w tym kręgu kształtują się w przedziale od 0, czyli odmowy wypłaty do kwot 30-40 tys. zł. Należy podkreślić, iż wysokość należnego świadczenia zależy od relacji i siły więzi pomiędzy uprawnioną osobą a zmarłą.

Ile można dostać zadośćuczynienia?

Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna, jednak powinna utrzymana być w rozsądnych granicach odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, ma stanowić odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę.

Ile się czeka na odszkodowanie po komisji lekarskiej?

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od: otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej, wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czy można zadać odszkodowania od sprawcy wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, która doznała uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, ma prawo dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w pewnych przypadkach także o rentę.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: