ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne na uczelni

Czy studenci płacą składkę zdrowotną?

Student może korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, np. wizyt u lekarza rodzinnego, jeśli zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy student podejmie pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca.

Jak ubezpieczyć się na uczelni?

Niezbędne jest przede wszystkim zaświadczenie z uczelni. Ubezpieczenie jest ważne również podczas wakacji oraz urlopu dziekańskiego. Natomiast kiedy student ukończy 26. rok życia, wówczas do ubezpieczenia zgłasza go uczelnia.

Czy jako student mam ubezpieczenie zdrowotne?

Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne 2022?

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 590,95 zł (6 566,15 zł x 9% podstawy wymiaru składki = 590,95 zł).

Co daje status studenta po 26 roku życia?

Osoba ucząca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też powinna być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne spoczywa wówczas po stronie uczelni.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: