Ile kosztuje ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie

Czy mogę wziąć zwolnienie lekarskie pracując jako freelancer?

Zastanawiasz się, czy pracując na umowę zlecenie przysługuje Ci płatne zwolnienie lekarskie? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile kosztuje umowa zlecenie od lipca 2023 roku?

W 2023 r. stawka minimalna od stycznia do czerwca wynosi 22,80 zł za godzinę, a od lipca do grudnia – 23,50 zł za godzinę. Obliczając wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia warto skorzystać z kalkulatora umów zlecenia.

Jaka jest wysokość składek ZUS od umowy zlecenia?

Wysokość składek ZUS z tytułu umowy zlecenia wynosi 9,76% wynagrodzenia brutto. Kolejną składką jest składka na ubezpieczenie rentowe. Wynosi ona 6,5% wynagrodzenia brutto dla płatnika składek oraz 1,5% wynagrodzenia brutto dla zleceniobiorcy.

Kiedy obowiązuje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Jeśli zleceniobiorca nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, ma taką możliwość. W tym celu wystarczy, że złoży pisemny wniosek do zleceniodawcy. W takim przypadku zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń społecznych. Prawo do zasiłku chorobowego będzie mu jednak przysługiwało po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.

Co płaci pracodawca w przypadku umowy zlecenia?

W tym przypadku musi opłacić ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i rentowe. Dodatkowo musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka na zwolnienie lekarskie nie jest obowiązkowa, chyba że pracownik o to wnioskuje.

Jakie składki należy opłacać z tytułu umowy zlecenia?

W ramach umowy zlecenia odprowadzane są składki na:

  • Ubezpieczenie emerytalne (19,52%) …
  • Ubezpieczenie rentowe (8%) …
  • Ubezpieczenie wypadkowe – dla podatników zatrudniających do 9 osób – 1,67% … … …
  • Ubezpieczenie zdrowotne (9%) …
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP (0,1%) …
  • Fundusz Pracy (2,45%)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: