Ile dziedziczy żona po mężu a ile jedno dziecko?

Ile odziedziczy żona a ile dzieci?

małżonek i dzieci dziedziczą w równych częściach; małżonek musi dostać co najmniej ¼ spadku; dzieci zmarłego dziedziczą niezależnie od tego, czy są z małżeństwa, czy nie; nie muszą to być wspólne dzieci zmarłego i jego małżonka.

Ile odziedziczy żona po mezu?

Małżonek pozostały przy życiu odziedziczy 1/4 spadku, z kolei każde z dzieci po 1/8. Inaczej będzie, gdy zmarły miał małżonka, ale nie miał dzieci. W tej sytuacji żona (mąż) dziedziczy w zbiegu z rodzicami zmarłego (ewentualnie jego rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa), a jej (jego) udział wyniesie aż 1/2 spadku (art.

W jakich częściach dziedziczy żona i dzieci?

A przepis ten ma taką treść: W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Tak stanowi przepis.

Ile to jest 3 20 spadku?

Z uwagi na to, że małżonek zawsze dziedziczy co najmniej 1/4 udział dzieci wyniesie : 3/4 : 5 = 3/20. Jeśli spadkodawca nie miał małżonka, lub ten zmarł (lub małżeństwo ustało przed śmiercią) całość spadku przypada dzieciom – w częściach równych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: