gdzie trafia składka na ubezpieczenie zdrowotne

Gdzie trafiaja skladki zdrowotne?

Mamy więc składkę zdrowotną pracownika oraz składkę zdrowotną pracodawcy, które razem wędrują na konto NFZ. Dzieje się tak zarówno w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, jak i na zlecenie. Wskazówka: w przypadku umów o dzieło, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odprowadzane z pensji.

Gdzie ZUS przekazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne?

pobiera ZUS i przekazuje do NFZ.

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest kosztem?

Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługiwać będzie zatem trzem grupom przedsiębiorców, tj: ryczałtowcy – odliczą od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych (zobacz szczegóły) firmy na karcie podatkowej – odliczą od podatku 19% zapłaconych składek zdrowotnych (zobacz szczegóły)

Jak płacić składkę zdrowotną 2022?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 270,90 zł (3010 zł × 9%). Tak wyliczoną składkę uiszcza się, począwszy od stycznia 2022 roku.

Jak mogę sprawdzić czy mam ubezpieczenie zdrowotne?

Jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym? Należy zgłosić się do lekarza lub pielęgniarki NFZ podając swój PESEL. Druga możliwość to sprawdzenie tej informacji online: EPUAP-em lub ZIP-em.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: