gdzie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne policjantów

Gdzie MSWiA odprowadza składki zdrowotne?

najczęściej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, (w przypadku składek zdrowotnych opłacanych przez podatnika/ubezpieczonego z dochodów z rent/emerytur rolniczych będzie to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w przypadku osób otrzymujących renty/emerytury mundurowe zakład emerytalno-rentowy MSWiA) – wynika to z …

Czy policja płaci składki zdrowotne?

Różnica wynika z tego, że podstawę do obliczenia składki zdrowotnej osób zatrudnionych na etatach stanowi ich wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę funkcjonariuszy służb liczy się od całości ich przychodu przed opodatkowaniem, bo nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy policja jest ubezpieczona w ZUS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze zawodowi nie są objęci ubezpieczeniami społecznymi Nie są za nich opłacane składki na te ubezpieczenia. W okresie odbywania służby podlegają jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czy policjant podlega ubezpieczeniom społecznym?

Funkcjonariusze w okresie pełnienia służby nie są objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Dlatego nie są w tym czasie opłacane za nich składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W okresie służby podlegają jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Gdzie są ubezpieczone służby mundurowe?

Funkcjonariusze służb mundurowych zostali objęci odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego. Jednak zarówno funkcjonariusze Służby Celnej, jak i żołnierze niezawodowi (z wyjątkiem żołnierzy pełniących służbę kandydacką) podlegają powszechnemu systemowi emerytalnemu w ZUS.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: