dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne do kiedy płacić

Kiedy płaci się składkę zdrowotną?

Pierwszy raz w nowym terminie. W lutym 2022 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS społeczne i zdrowotne w nowym terminie. Termin do 10. dnia miesiąca przestał już bowiem obowiązywać.

Jak płacić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Jak ubezpieczyć się dobrowolnieZgłoś się do oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub do jednej z delegatur tego oddziału. … Wypełnij wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. … Jeśli jest to konieczne, przedstaw dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Kiedy wygasa umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego i zgłoszonych członków rodziny rozpoczyna się w dniu określonym w umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2022?

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 590,95 zł (6 566,15 zł x 9% podstawy wymiaru składki = 590,95 zł).

Do Którego dnia miesiąca trzeba zapłacić ZUS 2022?

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: