do kiedy ważne jest ubezpieczenie szkolne

Kiedy kończy się ubezpieczenie po szkole?

Z ogólnodostępnych informacji, które można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że nieprzedłużone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów szkoły ponadpodstawowej wygasa po upływie 6 miesięcy. Czas ten liczony jest od dnia zakończenia nauki szkolnej lub skreślenia z listy uczniów.

Ile trwa ubezpieczenie w szkole?

Obejmuje zarówno zdarzenia, które wydarzyły się podczas pobytu w placówce oświatowej, jak i na zewnątrz. Tego typu ubezpieczenie szkolne z reguły trwa 12 miesięcy, dzięki czemu Twoja pociecha zyskuje zabezpieczenie podczas roku szkolnego i wakacji.

Po jakim czasie ustaje ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co z ubezpieczeniem po ukończeniu 18 lat?

* Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat.

Co z ubezpieczeniem po skonczylem szkole?

Ubezpieczenie w NFZ 1) szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów; 2) studia albo szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: