do kiedy maturzysta ma ubezpieczenie

Kiedy maturzysta traci ubezpieczenie?

Z ogólnodostępnych informacji, które można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że nieprzedłużone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów szkoły ponadpodstawowej wygasa po upływie 6 miesięcy. Czas ten liczony jest od dnia zakończenia nauki szkolnej lub skreślenia z listy uczniów.

Co z ubezpieczeniem po maturze?

absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych przez sześć miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów, studenci uczelni wyższych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych przez cztery miesiące od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Kiedy traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kiedy wygasa prawo do świadczeń Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne po rozwiązaniu umowy o pracę 2022?

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia Osoba, która podczas zatrudnienia była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawo do korzystania z usług bezpłatnej opieki medycznej 30 dni po wyrejestrowaniu z ZUS.

Ile trwa ubezpieczenie po maturze?

Ubezpieczenie w NFZ 1) szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów; 2) studia albo szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: