dlaczego ubezpieczenie oc jest obowiązkowe dla kierowców

Co daje ubezpieczenie OC samochodu?

OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim. To szkody związane nie tylko z uszkodzeniem pojazdu, ale również zdrowiem poszkodowanych i zniszczeniami innego mienia. Do obowiązkowego OC należy podejść jak do sprzymierzeńca, a nie wroga.

Czy konieczne jest ubezpieczenie samochodu?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).

Czy kierowca musi mieć OC?

Od 1 października 2018, wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowcy nie muszą podczas jazdy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC.

Do czego przypisane jest OC?

Ubezpieczenie OC nie jest przypisane do konkretnego kierowcy, ale do samochodu. Jak mówi art. 35 Ustawy, ubezpieczeniem OC „jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”.

Czym grozi jazda bez ubezpieczenia OC?

Najczęściej brak OC wykrywany jest przez policję. Podczas każdej kontroli drogowej lub ewentualnych zdarzeń funkcjonariusze proszą kierowców o okazanie polisy. Gdy dokumentu nie ma lub ten posiadany jest nieważny, wystawiają mandat na kwotę 50 złotych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: