Disclaimer

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności na naszej stronie, skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem https://autocode.pl/contact/
Zastrzeżenia dotyczące https://autocode.pl/:

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. hpdriverrss.com nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podjęte na podstawie informacji znajdujących się na tej stronie (hpdriverrss.com), jest wyłącznie na własne ryzyko. hpdriverr.com nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej możesz odwiedzać inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych stron. Chociaż staramy się dostarczać tylko wysokiej jakości linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą wystąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł pójść „źle”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inne Polityki Prywatności i warunki, które są poza naszą kontrolą. Pamiętaj, aby sprawdzić Politykę prywatności tych witryn, a także ich „Warunki korzystania z usługi” przed podjęciem jakiejkolwiek działalności lub przesłaniem jakichkolwiek informacji.
Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.