Czy wymeldowanie z domu chroni przed komornikiem?

Jak chronić dom przed komornikiem?

Aby uchronić mieszkanie czy dom przed komornikiem, należy ustanowić w stosunku do bliskiej i zaufanej osoby dożywotnią służebność. Co to oznacza? Oznacza to – mówiąc najprościej – dożywotnie prawo do korzystania z lokalu lub wyznaczonych części lokalu.

Czy komornik może wymeldować?

Jeśli dłużnik nie opuści lokalu, komornik może usunąć dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać ze względu na posiadany tytuł prawny.

Jak chronić działkę przed komornikiem?

Sposobem na to, aby obronić nieruchomość przed egzekucją, może być wniesienie zarzutów odnośnie do sposobu prowadzenia postępowania. Co prawda, nie spowoduje ono przerwania postępowania, ale może na pewien czas je wstrzymać, tak, by sąd mógł rozpatrzyć okoliczności przemawiające na korzyść dłużnika.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: