czy ubezpieczenie społeczne to to samo co zdrowotne

Czym się różni ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie zdrowotne?

Otóż podstawą w przypadku ubezpieczeń społecznych jest wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi. Natomiast składka zdrowotna to 9 proc. podstawy wymiaru. Nie jest to jednak ta sama podstawa, co w przypadku ubezpieczeń społecznych.

Co zalicza się do ubezpieczenia społecznego?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia:emerytalne,rentowe,wypadkowe,chorobowe.

Co to są składki na ubezpieczenia społeczne?

Skałdki na ubezpieczenia społeczne są to świadczenia pieniężne, przymusowe, celowe, podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in. emerytury, renty, zasiłki.

Co gwarantuje społeczne ubezpieczenie zdrowotne?

Możesz otrzymać m.in. zasiłek chorobowy (za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), opiekuńczy (za czas opieki nad dzieckiem lub chorym dorosłym członkiem rodziny) i macierzyński (po urodzeniu dziecka). Ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie od ryzyka wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Co nie jest ubezpieczeniem społecznym?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: