Czy u mechanika jest gwarancja?

Jak długa jest gwarancja po naprawie?

Czas trwania naprawy gwarancyjnej z reguły jest podany w tym dokumencie i wynosi między 14 a 21 dni. Krótszy termin obowiązuje wobec konieczności ustosunkowania się producenta do złożonej reklamacji. Na to ma termin 14 dni.

Co to jest gwarancja mechaniczna?

Z zasady gwarancja obejmuje zarówno wady fabryczne, jak i materiałowe. Kierowca nie może jednak liczyć na darmową wymianę wszystkich mechanizmów. Spod producenckiej ochrony wyłączone są przede wszystkim części eksploatacyjne. W efekcie klient nie może się domagać bezpłatnej wymiany oleju, płynów czy filtrów.

Ile gwarancji na wykonaną usługę?

Czas gwarancji zależy od woli gwaranta, może więc ona trwać np. rok lub 5 lat bądź zostać udzielona dożywotnio. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wykonano usługę konsumentowi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: