Czy drugi kierowca może spać podczas jazdy?

Ile może jechać 2 kierowców?

Dwóch kierowców może jechać łącznie nawet przez 20 godzin dziennie, co pozwala na szybkie pokonanie dużych odległości. To także skuteczny sposób na dotrzymanie terminu w razie opóźnień powstałych wskutek różnego rodzaju niespodziewanych wydarzeń podczas załadunków lub rozładunków.

Jakie pauzy w podwójnej obsadzie?

Dyspozycyjność drugiego kierowcy podczas jazdy jest traktowana jako przerwa w jeździe ciągłej. Oznacza to, że robienie dodatkowych przerw nie jest wymagane. Wystarczy zamiana kierowców po 4,5 godz. na przykład na 45 minut.

Czy w podwójnej obsadzie można jechać na 10 godzin?

Podwójna obsada: czas pracy Zgodnie ze schematem jazdy w podwójnej obsadzie, jedna osoba nie może znajdować się poza kabiną pojazdu przez dłużej, niż godzinę. Należy również pamiętać o tym, że dzienny okres rozliczenia czasu pracy kierowców podwójnej załogi może wynosić nie więcej niż 30 godzin!

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: