Compensa ubezpieczenie samochodu?

Jak sprawdzić swoją polisę w Compensa?

Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową www.ufg.pl i w części „Sprawdź OC dla pojazdu” wpiszesz w wolne pole numer rejestracyjny albo numer VIN pojazdu. W przypadku zdarzenia drogowego należy podać także dzień i kraj, w jakim miało ono miejsce.

Co obejmuje OC Compensa?

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Jak sprawdzić ważność polisy OC Compensa?

Wystarczy, po wejściu na stronę www.ufg.pl, wybrać zakładkę „Sprawdź przebieg ubezpieczeń OC i AC” – znajdują się tam wszystkie informacje, które pozwolą zweryfikować wiarygodność sprzedawcy używanego auta albo zyskać zaświadczenie do potwierdzenia zniżek za bezszkodową jazdę.

Jak sprawdzić co obejmuje polisa?

Szczegółowe informacje na temat polis są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Każdy może założyć konto w systemie UFG, a następnie pobrać historię polis OC i AC lub zaświadczenie potwierdzające bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (za okres ostatnich 5 lat).

Gdzie sprawdzic ubezpieczenie?

Najłatwiej sprawdzić OC pojazdu, korzystając z serwisu internetowego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – na stronie www.ufg.pl wystarczy podać w tym celu numer rejestracyjny lub VIN pojazdu. W bazie CEPiK, na stronie historiapojazdu.gov.pl, poza informacją o OC możesz uzyskać również więcej danych samochodu (np.

Ile jest czasu na ubezpieczenie samochodu po zakupie?

Zakres ochrony ubezpieczenia OC obejmuje nabywcę samochodu w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży. Następnie sprzedawca ma 14 dni na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o przeniesieniu prawa własności auta na kupującego. Każdy ubezpieczyciel posiada wzór takiego dokumentu.

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu?

Zgodnie z polskim prawem jako właściciel samochodu musisz najpóźniej w dniu jego rejestracji zakupić dla niego ubezpieczenie OC (wyjątek stanowią pojazdy historyczne). Dla posiadaczy pojazdów to jedyne ubezpieczenie, które jest obowiązkowe.

Czy polisa przedłuża się automatycznie?

Tutaj uwaga – polisa nie przedłuży się automatycznie. Musisz sam zadbać o zawarcie nowej umowy. Zatem jeśli kupiłeś pojazd, to koniecznie zwróć uwagę na termin obowiązywania ubezpieczenia OC.

Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie samochodu?

Sprawdzenie OC można dokonać na stronie www.ufg.pl i www.historiapojazdu.gov.pl. Od 31.12.2022 roku UFG nie umożliwia już korzystania z aplikacji mobilnych „Na Wypadek” i „UFG Kup Auto”. Warto samodzielnie sprawdzić ważność polisy OC zbywcy używanego samochodu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: