compensa ubezpieczenie grupowe ile za pobyt w szpitalu

Ile można dostać z ubezpieczenia za operacje?

Ubezpieczyciel wypłaca od 5% do 100% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju zabiegu. Przykładowa polisa na wypadek operacji, np. w PZU gwarantuje wypłatę: 100% sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np.

Czy Compensa wyplaca za pobyt w szpitalu?

COMPENSA wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień koniecznego z medycznego punktu widzenia Pobytu w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zasiłek w wysokości określonej w polisie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Pierwszy i ostatni dzień Pobytu w szpitalu liczony jest jako jeden dzień.

Ile dni w szpitalu żeby dostać odszkodowanie?

Pieniądze z polisy są przyznawane za każdy dzień hospitalizacji, przy czym niektóre umowy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia (wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy). Jednym z nich jest okres pobytu w szpitalu – świadczenie może np. przysługiwać w przypadku leczenia, które trwa co najmniej 3 dni.

Ile płaci PZU za 1 dzień pobytu w szpitalu?

1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrzeże- niem ust. 2.

Ile za jeden dzień pobytu w szpitalu?

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu, a ZUS W przypadku hospitalizacji wynosi on 70% wynagrodzenia. Ale jeśli pobyt w szpitalu nastąpił w skutek wypadku w pracy lub w trakcie drogi do pracy, ZUS ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: