co to ubezpieczenie rentowe

Kto płaci składki na ubezpieczenie rentowe?

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansuje za Ciebie w całości Fundusz Kościelny. Składki na dobrowolne ubezpieczenia: chorobowe, emerytalne i rentowe finansujesz w całości sam, z własnych środków.

Ile wynosi składka rentowa?

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8 proc. podstawy wymiaru składki. Składka opłacana jest w części przez pracodawcę (6,5 proc. podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru).

Ile wynosi składka rentowa 2022?

2022 – Składki ZUS za pracowników – stopy procentowe i źródła ich finansowaniaRodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracodawcęSkładki pokrywane przez pracownikaemerytalne9,76%9,76%rentowe6,50%1,50%chorobowe0,00%2,45%wypadkowe*, **1,67%0

Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia rentowego?

Świadczenie wypłacane pracownikowi z ubezpieczenia rentowego nazywane jest rentą. Istnieje kilka rodzajów świadczeń tego typu świadczeń i są to odpowiednio: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pogrzebowy.

Kiedy się nie płaci składki rentowej?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2022 roku wynosi 177 660 zł.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: