co to jest ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Czym się różni ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenie zdrowotne?

Otóż podstawą w przypadku ubezpieczeń społecznych jest wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi. Natomiast składka zdrowotna to 9 proc. podstawy wymiaru. Nie jest to jednak ta sama podstawa, co w przypadku ubezpieczeń społecznych.

Co to są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Co wchodzi w skład składki na ubezpieczenie społeczne?

ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Kto ma obowiązek ubezpieczenia społecznego?

W skrócie. Jak widać ustawa dosyć szczegółowo reguluje kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Można w skrócie przyjąć, że zobligowany jest do tego każdy, kto wykonuje pracę, w szczególności zaś pracownicy.

Co nie jest ubezpieczeniem społecznym?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: