co to jest ubezpieczenie spłaty kredytu

Co z ubezpieczeniem po splacie kredytu?

Czy można domagać się zwrotu ubezpieczenia kredytu? Zdecydowanie tak. Okolicznością prowadzącą do zwrotu ubezpieczenia kredytu może być: przedterminowa spłata zobowiązania, dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie obsługiwania zadłużenia, a nawet wypowiedzenie umowy przez bank i skierowanie jej do windykacji.

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu?

Trudno określić to jednoznacznie, ponieważ każdy bank indywidualnie ustala wysokość składki na ubezpieczenie pomostowe. Zwykle koszty tego zabezpieczenia wynoszą miesięcznie około 0,07 proc. od całkowitej kwoty kredytu udzielonego przez bank.

Kiedy można skorzystać z ubezpieczenia kredytu?

Oferowane z kredytami ubezpieczenia chronią nas i naszych bliskich przed kłopotami w razie: wypadku, poważnej choroby, utraty pracy lub śmierci. Posiadanie polisy nie oznacza jednak, że bez względu na okoliczności ubezpieczyciel zawsze spłaci za nas raty.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak w umowie kredytu była wskazana jako sposób zabezpieczenia cesja praw z ubezpieczenia, to przy rezygnacji z niego Bank może wymagać od ciebie przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu.

Ile się czeka na zwrot z ubezpieczenia kredytu?

Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Ubezpieczającego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia lub rezygnacji z (wypowiedzenia) Umowy Ubezpieczenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: