co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Co znaczy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej?

W przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczenie OC chroni obie strony uczestniczące w zdarzeniu. Poszkodowanemu może zapewnić rekompensatę finansową za wyrządzone szkody, a ubezpieczonemu – ochronę jego majątku, ponieważ odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela.

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie OC obejmuje każdą osobę, która została z Twojej winy poszkodowana oraz Twoich kontrahentów – w sytuacji, gdy nie wywiązałeś się z umowy.

Przed czym chronią nas ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.

Ile kosztuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu? W I półroczu 2022 roku średnia cena ubezpieczenia OC wyniosła 524 zł. Część kierowców płaciła jednak za polisę mniej.

Jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej?

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek dokonania czynności prawnej, najczęściej umowy (odpowiedzialność kontraktowa).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: