co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Co jest przedmiotem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Zgodnie z art. 822 § 1 k.c. „przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”.

Ile kosztuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu? W I półroczu 2022 roku średnia cena ubezpieczenia OC wyniosła 524 zł. Część kierowców płaciła jednak za polisę mniej.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim, czyli np. sąsiadom czy przechodniom. Chodzi tutaj zarówno o szkody majątkowe (zniszczenie mienia), jak i osobowe (uszkodzenie ciała).

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie OC obejmuje każdą osobę, która została z Twojej winy poszkodowana oraz Twoich kontrahentów – w sytuacji, gdy nie wywiązałeś się z umowy.

Jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej?

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek dokonania czynności prawnej, najczęściej umowy (odpowiedzialność kontraktowa).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: