co to jest ubezpieczenie oc rolników

Kto musi mieć OC rolnika?

W skrócie – musimy płacić za OC rolników, gdy jesteśmy posiadaczem lub współposiadaczem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona jest na nim produkcja rolna (np. uprawy w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla zwierząt).

Przed czym chroni OC rolników?

Polisa OC chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wyłącznie szkód do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ile wynosi OC rolnika?

Z tego powodu ostateczny koszt polisy może wynieść około 1000 PLN w przypadku małych gospodarstw, a nawet kilkukrotnie więcej w przypadku rolniczych przedsiębiorstw. Czasami istnieje opcja skorzystania z atrakcyjnych zniżek, które pozwalają obniżyć cenę.

Co to jest obowiązkowe ubezpieczenie rolników?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego zobowiązany jest do wykupienia dwóch ubezpieczeń obowiązkowych: OC rolnika, obejmujące zakresem szkody osobowe i rzeczowe. ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jaka jest kara za brak OC rolnika?

300 zł za brak OC rolnika Rolnicy, którzy zapomną o wykupieniu ubezpieczenia OC rolnika w tym roku, mogą otrzymać karę w wysokości 300 zł – to o 20 zł więcej niż w poprzednim roku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: