Co to jest ubezpieczenie ass

Czym jest polisa AC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (w skrócie AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni m.in. przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu, jego części lub wyposażenia w wyniku zdarzenia niezależnego od Ciebie – sytuacji losowej lub z winy osoby trzeciej.

W jakich przypadkach AC nie wypłaca odszkodowania?

Najczęstsze powody, dla których ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność, leżą po stronie kierowcy. W szczególności kierowca nie może liczyć na wsparcie z AC, jeśli spowodował szkodę umyślnie lub będąc pod wpływem alkoholu, a także jeśli prowadził samochód bez uprawnień lub zbiegł z miejsca wypadku.

Jakich sytuacji nie obejmuje ubezpieczenie AC?

Poniżej przedstawiamy najczęstsze wyłączenia z ubezpieczenia AC.

  • Szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub narkotyków. ….
  • Spowodowanie szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. …
  • Spowodowanie szkody w wyniku wykroczenia drogowego. …
  • Szkody spowodowane przez kierowcę, który nie jest uprawniony do prowadzenia pojazdu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: