Co to jest gaszenie pożaru?

Na czym polega gaszenie ognia?

Gaszenie ognia polega przede wszystkim na stosowaniu środków gaśniczych. Woda w postaci zwartego strumienia, kropel czy mgły wodnej jest najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym rodzajem środka gaśniczego.

Czym się gasi pożar?

Należy pamiętać o tym, żeby do gaszenia pożarów użyć odpowiednich środków. Tak więc do pożarów z grupy A używana jest woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, do grupy B piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon, natomiast do grup C i E proszek gaśniczy, dwutlenek węgla oraz halon.

Jak można ugasić ogień?

Najprawdopodobniej będzie to gaśnica proszkowa, ponieważ jest najpopularniejsza, najczęściej spotykana, oraz najbardziej uniwersalna, a także ma najlepszą skuteczność przeciwko palącym się ciałom stałym klasy A, oraz jest dość uniwersalna – gasi również pożary klasy B oraz C, czyli ciecze i gazy.

Czym strażacy gasza pożar?

Dwutlenek węgla i inne gazy gaśnicze – są bardzo skutecznym środkiem gaśniczym. Przede wszystkim zmieniają parametry cieplne środowiska pożaru, m.in.

Czym nie wolno gasić oleju na patelni?

Nigdy nie polewaj płonącego oleju wodą – to może wywołać wybuch i jeszcze większy pożar! To było chyba widoczne na filmie. W ten sposób nie wolno gasić też benzyny, ropy, nafty czy alkoholu. Nigdy nie posypuj płonącego ognia mąką ani cukrem – taka mieszanka jest równie wybuchowa co dynamit!

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: