co nam gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne

Co zabezpieczają ubezpieczenia zdrowotne?

Osoby te mają prawo do opieki zdrowotnej, świadczonej w celu zapobiegania chorobom i urazom, wczesnego wykrywania chorób, leczenia, pielęgnacji oraz zapobiegania niepełnosprawności i jej ograniczania.

Co gwarantuje społeczne ubezpieczenie zdrowotne?

Możesz otrzymać m.in. zasiłek chorobowy (za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), opiekuńczy (za czas opieki nad dzieckiem lub chorym dorosłym członkiem rodziny) i macierzyński (po urodzeniu dziecka). Ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie od ryzyka wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.

Czy trzeba mieć ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeśli dana osoba nie przedłuży ubezpieczenia i za jakiś czas będzie chciała lub będzie musiała skorzystać ze świadczeń służby zdrowia, to zostanie jej wystawiony spory rachunek. Co więcej, chcąc się ponownie ubezpieczyć, ZUS naliczy odpowiednią „karę” za okres, kiedy nie było ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce można podzielić na: obowiązkowe – publiczne ubezpieczenie zdrowotne, dobrowolne – prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: