co daje ubezpieczenie oc samochodu

Czego nie pokrywa OC?

Czego nie obejmuje ochrona OC?uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,szkody wyrządzone pojazdem w innym pojeździe, gdzie oba należą do tej samej osoby,utrata drogocennych rzeczy – biżuterii, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd.,

Czy OC chroni sprawcę?

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.

Od czego chroni OC firmy?

Od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku można ubezpieczyć na przykład:budynki i inne nieruchomości,maszyny, urządzenia i inne wyposażenie,mienie pracowników firmy,środki obrotowe,wartości pieniężne.

Co daje ubezpieczenie Autocasco?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które gwarantuje pokrycie kosztów szkody, powstałej w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub nieprzewidziane warunki atmosferyczne, kradzieży pojazdu oraz jego pożaru lub wybuchu.

Czy ubezpieczenie pokryje koszty naprawy?

Ubezpieczyciel likwidujący szkodę z komunikacyjnej polisy OC ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Poszkodowany może wybrać, czy zakład ubezpieczeń mu wpłaci odszkodowanie na podstawie kosztorysu, czy też rozliczy się z nim na podstawie faktur.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: