Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku? Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. wynosi 314,10 zł od stycznia do grudnia 2023 r. Nie będzie…

Czy można ubezpieczyć samochód na 1 miesiąc? Jeżeli jesteś właścicielem auta zarejestrowanego na czas określony, również możesz ubezpieczyć je na okres 30 dni. Jeśli po tym czasie możliwe…

Jakie ubezpieczenie turystyczne na Słowację? Jakie ubezpieczenie na Słowację – EKUZ czy polisa podróżna? Jako kraj członkowski Unii Europejskiej Słowacja honoruje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy pamiętać,…