Axa ubezpieczenie na życie kontakt?

Jak dodzwonić się do AXA?

Infolinia AXA (obecnie UNIQA) jest dostępna pod numerem telefonu 22 599 95 22.

Jak sprawdzic swoje ubezpieczenie w AXA?

Najprościej sprawdzić ważność ubezpieczenia OC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) – www.ufg.pl. Wystarczy wejść w zakładkę „Baza OC i AC”.

Czy AXA jeszcze istnieje?

przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (w 2021 r. firma została przejęta przez Grupę UNIQA).

Czy AXA wypłaca odszkodowania?

AXA ma 30 dni na wypłacenie świadczenia od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli wyjaśnienie okoliczności w tym terminie nie było możliwe, powinieneś dostać pieniądze w ciągu 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności ustalenie wysokości odszkodowania było możliwe.

Co obejmuje ubezpieczenie AXA?

Odszkodowanie przysługuje, gdy doszło do: leczenia specjalistycznego, operacji medycznej, pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, śmierci, uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbku lub uszkodzenia ciała powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wystąpienia …

Jak odzyskać pieniądze z polisy AXA?

Jak odzyskać pieniądze od AXA (obecnie UNIQUA)? Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty AXA (obecnie UNIQUA) należy rozpocząć od etapu przedsądowego. Skierowanie pisma ze stosowna argumentacją do ubezpieczyciela może doprowadzić do dobrowolnej wypłaty należnych pieniędzy, choć – rzecz jasna – nie musi to nastąpić.

Czy AXA jest wiarygodna?

W 2019 roku towarzystwo AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. posiadało 4,7% udziału rynkowego w segmencie ubezpieczeń majątkowych (w tym komunikacyjnych). Stosunek skarg do udziału wynosił więc około 3356 skarg. Tym samym, AXA ubezpieczenia zajęła 14. miejsce w rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg*.

Jak sprawdzic po numerze polisy?

Wejdź na stronę UFG (www.ufg.pl), rozwiń zakładkę „Baza OC i AC” i wybierz „Sprawdzenie ubezpieczenia OC”. Na dole strony kliknij odnośnik „Sprawdź OC dla pojazdu”.

Jak długo czeka się na odszkodowanie z AXA?

Szkody rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia. W szczególnie skomplikowanych sprawach możemy wydłużyć termin rozpatrzenia szkody. 2) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Czy AXA płaci za pobyt w szpitalu?

Odszkodowanie przysługuje, gdy doszło do: leczenia specjalistycznego, operacji medycznej, pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, śmierci, uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbku lub uszkodzenia ciała powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wystąpienia …

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: