axa ubezpieczenie grupowe ile za pobyt w szpitalu

Ile płacą za pobyt w szpitalu AXA?

i każdy kolejny dzień pobytu w szpitalu; 2) w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej za każdy dzień pobytu w szpitalu; 3) jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był zarówno chorobą, jak i …

Ile płacą za dzień pobytu w szpitalu?

W przypadku hospitalizacji wynosi on 70% wynagrodzenia. Ale jeśli pobyt w szpitalu nastąpił w skutek wypadku w pracy lub w trakcie drogi do pracy, ZUS ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia.

Ile dni w szpitalu żeby dostać odszkodowanie?

Pieniądze z polisy są przyznawane za każdy dzień hospitalizacji, przy czym niektóre umowy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia (wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy). Jednym z nich jest okres pobytu w szpitalu – świadczenie może np. przysługiwać w przypadku leczenia, które trwa co najmniej 3 dni.

Ile płaci PZU za 1 dzień pobytu w szpitalu?

1. PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrzeże- niem ust. 2.

Czy zwolnienie lekarskie ze szpitala jest płatne 100?

Podsumowując, zasiłek chorobowy za czas zwolnienia lekarskiego z powodu pobytu w szpitalu wypłacany jest w takiej samej wysokości jak w przypadku zwykłej choroby osoby ubezpieczonej, czyli w wysokości 80% lub 100% podstawy wymiaru tego świadczenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: