Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne? Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. Zgodnie z nowymi przepisami podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi…

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie po zwolnieniu? Zgodnie ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2022 r. Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w…

Jak zwrócić ubezpieczenie przejściowe? Banki zobowiązane są do zwrotu pobranych składek na ubezpieczenie przejściowe w terminie 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Prawo przewiduje dwie…

Ile kosztuje ubezpieczenie nowego samochodu z salonu? Ile kosztuje OS dla nowego samochodu w 2022 roku? Marka i model samochodu w 2021 r. Średnia cena OC Toyota Yaris…

Komu przysługuje zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne? Jeżeli z rocznego obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika, że płatnik opłacił składki w kwocie wyższej niż przewidziana przepisami, przysługuje mu…

Ile kosztuje ubezpieczenie paczki na poczcie? Do 250 000 zł Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu nadania, czyli odebrania paczki od nadawcy, a kończy w momencie odbioru przesyłki…

Czy ubezpieczenie przyczepy jest obowiązkowe? Zgodnie z prawem przyczepa kempingowa jest pojazdem mechanicznym, więc musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Kara za brak ubezpieczenia OC przyczepy kempingowej wynosi od…