Co zrobić, aby nie płacić ZUS? Aby nie płacić ZUS-u prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, wystarczy posiadać umowę o pracę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kilka…

Jak mogę sprawdzić, czy mój samochód jest ubezpieczony? Wystarczy: wejść na stronę www.ufg.pl i przejść do sekcji „Sprawdź OC swojego samochodu”, wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu…

Ile wynosi składka medyczna na zasiłek rodzinny? 1456 z późn. zm.). Tym samym składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są wliczane do dochodu, od którego zależy prawo do zasiłku…

Czy ubezpieczenie taksówki jest droższe? Ubezpieczenie taksówki jest droższe, ponieważ firmy ubezpieczeniowe ponoszą większe ryzyko związane z ubezpieczeniem takiego pojazdu. Właściciele pojazdów specjalnych otrzymują droższe oferty ubezpieczenia OC….

Jak należy ująć polisę ubezpieczeniową samochodu w ewidencji księgowej? W przypadku wykorzystywania pojazdu w działalności gospodarczej lub mieszanej podatnik powinien odzwierciedlić polisę ubezpieczeniową w kolumnie 13 rachunku zysków…

Co zapewnia składka na ubezpieczenie chorobowe? Ubezpieczenie chorobowe uprawnia do płatnego zwolnienia chorobowego, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a także uprawnia do: zasiłku opiekuńczego;…

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierzęcia? Koszt polisy dla psa, w najbardziej podstawowej wersji, zaczyna się od 100 zł. Jest to jednak zazwyczaj produkt z dość niską sumą ubezpieczenia. Jeśli…

Jak skorygować składki za szkodę osobową? Korekta listy płac – wypłaty z nieprawidłową składką wypadkową należy anulować, a następnie utworzyć listę płac korygującą (np. ECOR) i na jej…

Czym jest ubezpieczenie umowy zlecenia? Umowa zlecenie Zapewniamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie rentowe jest dobrowolne. Ważne! Jako freelancer możesz zrezygnować z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, jeśli…

Kto opłaca zwolnienie lekarskie – fundusz ubezpieczeń społecznych czy pracodawca? Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy, który wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, za 33 dni zwolnienia lekarskiego w czasie…