Czy można wykupić ubezpieczenie OC na pół roku? Czy można wykupić OC na pół roku? Ubezpieczenie OC na pół roku to wyjątek robiony w niektórych sytuacjach. Niestety jeśli…

Jakie ubezpieczenie turystyczne na Słowację? Jakie ubezpieczenie na Słowację – EKUZ czy polisa podróżna? Jako kraj członkowski Unii Europejskiej Słowacja honoruje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy pamiętać,…

Czy można ubezpieczyć samochód na 1 miesiąc? Jeżeli jesteś właścicielem auta zarejestrowanego na czas określony, również możesz ubezpieczyć je na okres 30 dni. Jeśli po tym czasie możliwe…

Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku? Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. wynosi 314,10 zł od stycznia do grudnia 2023 r. Nie będzie…

Czy będąc na zasiłku macierzyńskim mam ubezpieczenie zdrowotne? Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje Ci od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało…

Czy na rencie jest się ubezpieczonym? Pobieranie renty, bez względu na jej charakter, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli natomiast pobierana renta jest rentą z systemu zaopatrzenia…

Czy kredyt hipoteczny jest ubezpieczony od śmierci? Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, choć zdaje się tworzyć niepotrzebne koszty, jest realną pomocą dla ewentualnego spadkobiercy. W przypadku śmierci kredytobiorcy, który zaciągnął…

Czy do przerejestrowania samochodu potrzebne jest ubezpieczenie? Jeśli chcemy samochód ubezpieczyć jeszcze przed przerejestrowaniem, to oczywiście możemy to zrobić. U ubezpieczyciela podajemy wtedy numer VIN pojazdu, a po…

Co jest ważne w ubezpieczeniu mieszkania? Bardzo ważne jest ubezpieczenie mieszkania od zalania zarówno przez sąsiada z góry, jak i sąsiada z dołu przez nas samych. Ponadto taka…

Czy osoba niepełnosprawna ma zniżki na ubezpieczenie samochodu? Jak widać istnieje możliwość, że osoba niepełnosprawna otrzyma zwrot kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ważne jest jednak,…