Kiedy można postawić garaż na granicy działki?

Jak blisko granicy działki można postawić garaż?

W świetle obowiązującego prawa wszelkie budynki na działce muszą być usytuowane w następującej odległości od jej granicy: 4 m – w przypadku budynków zwróconych ścianą, oknem lub drzwiami w stronę tejże granicy, 3 m – w przypadku budynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy.

Czy można postawić garaż w granicy sąsiada?

(dalej: „Rozporządzenie”), dopuszcza lokalizację w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej garażu bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien lub drzwi – w przypadku garażu o długości nie większej niż 6,5 m (przed 2018 r.: 5,5 m) i wysokości nie większej niż 3 m.

Czy można postawić garaż na działce rolnej?

Nowelizacja ustawy, która miała miejsce w 2017 roku, artykuł 29 ustęp pierwszy informuje, że bez pozwolenia można wybudować parterowy budynek gospodarczy, w tym garaż, którego maksymalna powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 metrów kwadratowych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: