Jakie odszkodowanie za śmierć rodzica z PZU?

Ile za śmierć rodzica w PZU?

Wysokość zasiłku pogrzebowego w przypadku członka rodziny wynosi 4000 zł — bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci rodzica.

Czy po śmierci rodzica należą się pieniądze z PZU?

Odszkodowanie za śmierć z PZU Życie S.A. uposażony jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za śmierć rodzica. Ochroną taką może być nagły zgon spowodowany zawałem serca, inną ciężką chorobą lub też wypadkiem.

Ile ZUS płaci za śmierć teścia?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w Warcie?

Śmierć rodzica może być podstawą, która zapewni świadczenie od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Kwota jest zależna od wybranej w chwili zakupu sumy ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia może więc stanowić kwotę w wysokości 10 000 zł, jak i 500 000 zł. Znaczenie ma również rodzaj ubezpieczenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: