Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych 2021?

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych 2022?

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2022 r. Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 czerwca 2022 r. wynosi 15,00% w stosunku rocznym.

Ile wynoszą odsetki podatkowe 2021?

wynosi 12,00% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 5,00 x 200% + 2% = 12,00%.

Ile wynoszą odsetki za zwłokę?

Odsetki ustawowe wynoszą dzisiaj 9% w skali roku, dlatego aby wyliczyć ich wysokość za każdy dzień zwłoki, należy zastosować wzór: (kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek ustawowych) / 365. Jeden dzień zwłoki w zapłacie 1000 zł kosztuje zatem: (1000 x 1 x 9%) /365 = 0,25 zł.

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych?

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: