Ile czasu można mieć wlaczony silnik na postoju?

Jak długo może pracować silnik na postoju?

Chodzi o przepis Ustawy o ruchu drogowym, a dokładniej – o art. 60 ust. 2, który mówi, że kierowcom zabrania się pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na dłużej niż jedną minutę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pojazd z włączonym silnikiem jest zaparkowany na prywatnej posesji czy w miejscu publicznym.

Ile można stac na postoju?

Prawo zabrania postoju samochodu z włączonym silnikiem (dozwolone jest tylko zatrzymanie pojazdu, które trwa nie dłużej niż minutę), ze względu na hałas i emitowaną ilość spalin.

Czy samochód na postoju może mieć włączony silnik?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. „Zabrania się pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze”. Policja wykonując czynności, choćby to był zwykły patrol, ma prawo mieć włączony silnik w samochodzie.

Czy można wyłączyć silnik stojąc w korku?

Co więcej, kierowca nie może używać auta w sposób, który powoduje nadmierny hałas i emisję spalin. Nie może też pozostawiać włączonego silnika podczas postoju w obszarze zabudowanym – chyba, że wynika to z sytuacji na drodze. Tak więc, jeśli stoimy w korku, czy pod światłami, silnik może pracować.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: